Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XX edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

CDR zaprasza osoby fizyczne i prawne do udziału - jesteś kreatywny, realizujesz ciekawe pomysły, tworzysz nowe miejsca pracy, zgłoś swoje przedsięwzięcie do konkursu.

Karty zgłoszenia udziału w Konkursie należy przesyłać w terminie do 20 marca 2020 r.
Do konkursu „Sposób na Sukces” mogą być zgłaszane przedsięwzięcia uruchomione w okresie od 1 lipca 2018 do 29 lutego 2020 roku.

Szczegółowe informacje oraz regulamin dostępny jest stronie internetowej organizatora konkursu - Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Autor: Krzysztof Celiński, 2020-02-04, 10:49