Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych w Polsce – „Mój Prąd” został przygotowany przez Ministerstwo Energii we współpracy z Ministerstwem Środowiska.

Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych, a jego budżet to 1 mld złotych. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5000 zł. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej. Program skierowany jest do gospodarstw domowych.

Więcej informacje znajdują się w serwisie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Autor: Krzysztof Celiński, 2020-01-24, 9:49