Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Gminna Biblioteka Publiczna im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie wzięła udział w Programie Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019”.

W ramach naboru do programu zostały złożone 883 wnioski, w tym 758 wniosków poprawnych formalnie. Do dofinansowania zakwalifikowanych zostało 113 wniosków o najniższym wskaźniku dochodów podatkowych gminy (wskaźnik G) spośród złożonych w naborze wniosków poprawnych formalnie.

Strategicznym celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. W ramach programu biblioteka w Konstantynowie ubiegała się o dofinansowanie na zakup: komputerów i komputerowych urządzeń peryferyjnych, tabletów, oprogramowania oraz robotów edukacyjnych.

Całkowita wartość zadania - 21 730,00 zł
Kwota dofinansowania z Instytutu Książki - 18 470,00 zł


Tekst i zdjęcia: Gminna Biblioteka Publiczna im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie

Autor: Krzysztof Celiński, 2019-12-27, 13:14


Galeria zdjęć