Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Od września 2019 roku na terenie Szkoły Podstawowej w Konstantynowie kontynuowane są zajęcia w ramach Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykówki (SMOK) dla chłopców. Program zmienia formułę i realizowny będzie w  klasach I - III, oraz IV - V. SMOK to projekt upowszechniania koszykówki wśród dzieci i młodzieży realizowany we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, którego głównymi celami są: przygotowanie ogólnorozwojowe i sprawnościowe dzieci i młodzieży oraz nauka i doskonalenie umiejętności gry w koszykówkę.

Zajęcia sportowe przeprowadzane w ramach Programu są zajęciami pozalekcyjnymi, nieobowiązkowymi, nieodpłatnymi i są przeprowadzane na terenie szkoły wchodzącej w skład Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykówki.

Program finansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki będących w dyspozycji Polskiego Związku Koszykówki.

Zajęcia odbywają się wymiarze 1,5 godz. dwa razy w tygodniu dla każdej grupy wiekowej chłopców, a prowadzi je Pan Piotr Woźniak.

Autor: Krzysztof Celiński, 2019-11-29, 8:20