Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białej Podlaskiej przypomina o obowiązku corocznego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie. Osoby uchylające się od tego obowiązku podlegają grzywnie w postaci mandatu karnego w wysokości 500 zł.

Zgodnie z art. 56, ust. 2 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 69, poz. 625) „Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia"

Zgodnie z art. 85, ust 1a w/w ustawy „Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, a w przypadku wprowadzenia obowiązku ochronnego szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie - od tego obowiązku - podlega karze grzywny."

Dowodem przeprowadzonego szczepienia jest zaświadczenie o szczepieniu wydane właścicielowi psa i wpis do rejestru dokonany przez urzędowego lekarza weterynarii.

Pies musi zostać zaszczepiony do ukończenia czwartego miesiąca życia!

Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje grzywną w wysokości do 500zl.

Autor: Krzysztof Celiński, 2019-11-04, 12:07


Załączniki:

1. Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii (pdf)