Gmina Konstantynów

Portal urzędu

Informujemy, że od dnia 3 września br. przedstawiciele/pracownicy Zakładu Usług Wodnych w Parczewie będą wykonywać czynności związane z odczytem wskazań wodomierzy na terenie Gminy Konstantynów, w celu rozliczenia opłaty za wodę. Prosimy o zapewnienie dostępu do nieruchomości i pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia pomiarowe (wodomierze).

Autor: Krzysztof Celiński, 2019-09-02, 17:55