Gmina Konstantynów

Portal urzędu

Niepubliczny Żłobek w Konstantynowie  "Wesołe Krasnoludki" w partnerstwie z Gminą Konstantynów zaprasza do udziału w projekcie „Wesołe Krasnoludki - Niepubliczny Żłobek w Konstantynowie  szansą na powrót rodziców do pracy”. Projekt jest realizowany w ramach dz. 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu zapewniamy bezpłatną opiekę żłobkową dla dzieci do lat 3, do 31.01.2021 r.

Zapraszamy rodziców i opiekunki dzieci do lat 3 z terenu powiatu bialskiego, w tym w szczególności:
•    osoby bezrobotne i bierne zawodowo
•    osoby mające na wychowaniu co najmniej trójkę dzieci
•    osoby samotnie wychowujące dziecko/dzieci
•    osoby posiadające krótki staż pracy (6 m-cy i poniżej)
•    osoby osiągające niski dochód

Dokumenty rekrutacyjne: Regulamin rekrutacji i Formularz zgłoszeniowy dostępne są w biurze projektu, w siedzibie Partnera - Urząd Gminy Konstantynów (ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 2, 21-543 Konstantynów) na stronie www.facebook.com/zlobekwesolekrasnoludki oraz pod poniższymi linkami:

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres biura projektu:
Niepubliczny Żłobek w Konstantynowie "Wesołe Krasnoludki"
ul. Spokojna 2, 21-543 Konstantynów


Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do soboty, w godz. 8.00-16.30 (lub indywidualnie ustalonym terminie - po wcześniejszym kontakcie tel.: 508590351)

W razie potrzeby zapewniamy ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami, w tym m.in.: możliwości skorzystania z usług tłumacz języka migowego, pętli indukcyjnej, asystenta osoby niepełnosprawnej, pętli indukcyjnej.  Biuro projektu dostosowane jest to potrzeb osób z niepełnosprawnościami: szerokość drzwi - 90cm , lokal mieści się na parterze - nie posiada schodów.

TERMIN NABORU DO 23.08.2019 roku

Autor: Krzysztof Celiński, 2019-07-24, 14:45