Gmina Konstantynów

Portal urzędu

Wójt Gminy Konstantynów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Konstantynów Osada. Działki niezabudowane oznaczone numerami ewidencyjnymi 71/8 o powierzchni 0,2913 ha i 72/8 o powierzchni 0,1279 ha (łączna powierzchnia działek 0,4192 ha)- KW LU1B/00084499/7. Szczegółowe informacje dotyczące warunków przetargu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konstantynów.

Autor: Krzysztof Celiński, 2019-07-19, 13:50