Gmina Konstantynów

Portal urzędu

Wójt Gminy Konstantynów informuje, że w dniu 31 grudnia 2019 r. upływa kadencja ławników wybranych w 2015 r. W dniu 10 maja 2019 r. do Rady Gminy  Konstantynów wpłynął wniosek Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie o wybranie 1 ławnika na kadencję 2020–2023 dla Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej, w tym 0 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. W związku z powyższym zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52, z późn. zm.) Rada Gminy Konstantynów do końca października bieżącego roku dokona wyboru jednego ławnika na lata 2020 – 2023 do Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej.

Wszystkie informacje dotyczące wymogów i zasad naboru kandydatów oraz wymagane dokumenty zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konstantynów.


Autor: Krzysztof Celiński, 2019-05-17, 9:55