Gmina Konstantynów

Portal urzędu

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminem określającym szczególne zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konstantynów, właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku nie tylko w obrębie swoich posesji, ale również chodników oraz pasa drogi do nich przylegających.

Dlatego też zwracamy się z gorącą prośbą o zadbanie o czystość, ład i porządek na swoich nieruchomościach oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Jednocześnie wyrażamy podziękowanie wszystkim Mieszkańcom, którzy wzorowo wywiązują się z tych obowiązków, a wyglądem swojej posesji i jej otoczenia świadczą o tym, że wizerunek naszej Gminy nie jest nam obojętny.

Autor: Krzysztof Celiński, 2019-04-04, 9:39