Gmina Konstantynów

Portal urzędu

Gmina Konstantynów informuje, że prowadzone są konsultacje społecznie dotyczące zmian w Statutach Sołectw. Opinie i uwagi można kierować do Wójta Gminy Konstantynów w dniach od 22 stycznia 2019 roku do dnia 28 stycznia 2019 roku do godziny 9:00. Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konstantynów.

Autor: Krzysztof Celiński, 2019-01-22, 10:12