Gmina Konstantynów

Portal urzędu

Gmina Konstantynów informuje o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego pn. "Wesołe Krasnoludki - Niepubliczny Żłobek w Konstantynowie szansą na powrót rodziców do pracy", którego Partnerem Wiodącym jest Niepubliczny Żłobek w Konstantynowie "Wesołe Krasnoludki" Joanna Johan.

Projekt realizowany jest w okresie 01.01.2019 r. - 31.08.2021 r.

Uzasadnieniem do przystąpienia do realizacji projektu jest potrzeba zapewnienia dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Konstantynów w formie żłobka, co ułatwi rodzicom i opiekunom dzieci do lat 3 godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz umożliwi powrót na rynek pracy jak też utrzymanie zatrudnienia.

Autor: Krzysztof Celiński, 2019-01-04, 7:53