Gmina Konstantynów

Portal urzędu

Informujemy, że ustalone zostały terminy wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Konstantynów na 2019 rok. W poniżej zamieszczonych harmonogramach znajda Państwo również podstawowe informacje dotyczące: firmy odbierającej odpady komunalne, terminów płatności, stawek i metod płatności, jak również szczegółowy opis zasad segregacji odpadów.

 Harmonogram wywozu odpadów na 2019 rok (Konstantynów)

 Harmonogram wywozu odpadów na 2019 rok (pozostałe miejscowości)

 Harmonogram wywozu odpadów na 2019 rok (odpady zmieszane)

Autor: Krzysztof Celiński, 2018-12-21, 8:20