Gmina Konstantynów

Portal urzędu

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy z Urzędem Statystycznym w Lublinie zrealizowała przedsięwzięcie dot. opracowania Rankingu Gmin Lubelszczyzny, którego wyniki zostały oparte o dane statystyki publicznej za rok 2017. Ocenie poddawane były wszystkie gminy województwa lubelskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Oficjalne ogłoszenie wyników Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2018 nastąpiło podczas pierwszego dnia Forum Sekretarzy Województwa Lubelskiego, które odbyło się w dniach 6-7.12.2018 w Jastkowie k/Lublina.
Ideą Rankingu Gmin było wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie woj. lubelskiego. Ocenie poddawane były wszystkie gminy województwa lubelskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Metodą oceny poziomu rozwoju gminy w woj. lubelskim był syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony w oparciu o 12 wskaźników mierzących m.in. potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę w sferze gospodarczej i społecznej.

Miło nam poinformować, że wśród 209. gmin jakie zostały poddane ocenie, Gmina Konstantynów została sklasyfikowana na 16. miejscu w województwie lubelskim.

 

fot. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Autor: Krzysztof Celiński, 2018-12-11, 11:52