Gmina Konstantynów

Portal urzędu

Informujemy, że w dniach 22-23 listopada 2018 odbędzie się kontrola prawidłowości i efektywności działań w zakresie utrzymania trwałości  projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny”, którą przeprowadzą przedstawiciele Centrum Rozwoju Administracji na zlecenie Centrum Projektów Polska Cyfrowa. W wyżej wymienionych dniach przedstawiciele w/w podmiotów mogą kontaktować się z Beneficjentami Ostatecznymi projektu.

Autor: Krzysztof Celiński, 2018-11-16, 15:14