Gmina Konstantynów

Portal urzędu

W dniu 2 września 2018 r.  na mostku nad rzeką Czyżówką oraz w urokliwym parku Platerów w Konstantynowie w godz. od 15.00 do 22.00 zorganizowano imprezę plenerową „OBÓZ WOJSK STEFANA CZARNECKIEGO NA ZIEMI KONSTANTYNOWSKIEJ”, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Umowę o przyznaniu pomocy  nr 00687-6935-UM0311491/18 zawarto dnia 17.07.2018 r. pomiędzy Województwem Lubelskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa, a Gminnym Centrum Kultury w Konstantynowie reprezentowanym przez  dyrektora.

W programie imprezy ujęto: rekonstrukcję życia w obozie wojskowym w XVII, rekonstrukcję pojedynka J. Ch. Paska z braćmi Nuczyńskimi i Jasińskim, występy artystyczne na scenie, wystawy rękodzieła  miejscowych artystów, „Ucztę Staropolską 3 x M” i degustację potraw przygotowanych na tę ucztę, pokazy 3 twórców dawnych zawodówtkaczki, pszczelarza i garncarza, a całość, jak zapowiadano wcześniej, zakończył pokaz ognia.

Rekonstrukcja pojedynku Jana Chryzostoma Paska z braćmi Nuczyńskimi i Jasińskim, przybliżyła historię opisaną przez Jana Ch. Paska w jego „Pamiętnikach”. Pojedynek ten w naszej rekonstrukcji miał miejsce na kamiennym mostku nad rzeką Czyżówką, nieopodal parku, gdzie odbywała się impreza. Rekonstrukcja obozowego życia wojskowego obejmowała szkolenia strzeleckie i wystrzał armatni, pokazy szablowe, szkółkę szermierki, zabawy plebejskie i lanie kul. Wszystkie działania były komentowane  przez grupę rekonstrukcyjną.

W czasie trwania imprezy na scenie prezentowali się twórcy i zespoły wykonujący muzykę ludową i dawną, pochodzące z terenu gminy, z obszaru objętego LSR i spoza tego terenu. Pokazany został dorobek artystyczny zespołów działających przy Gminnym Centrum Kultury w Konstantynowie.

Na placu imprezy prezentowali wystawy rękodzieła twórcy z gminy, mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej i uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej – instytucji z Konstantynowa.

Panie z 3 KGW i Kół Aktywnych Kobiet zostały zaproszone do przygotowania „Uczty Staropolskiej 3 x M”. Każda grupa pań przygotowała po 9 potraw z wyszukanych dawnych przepisów  3 x M, czyli na bazie: mięsa, mąki i miodu.  Każdej potrawy było po 20 porcji. W dn. 2 września 2018 r. w godz. od 16.00 do 19.00 panie przygotowały stoiska z tymi kulinariami do oceny przez jury, które ustanowić miało I, II i III miejsca za te kulinaria. Komisja jednak uznała, że każde koło aktywnych pań przygotowało potrawy niepowtarzalne i postanowiła przyznać wszystkim I miejsca. Każde koło otrzymało nagrody rzeczowe, które wręczono na scenie. Wszystkie przygotowane potrawy były serwowane do degustacji dla uczestników imprezy.

Jak wcześniej wspomniano w ramach imprezy odbyły się pokazy twórców trzech ginących zawodów: tkaczki, garncarza oraz pszczelarza. Pokazy dawnych rzemiosł były nieodpłatne, umożliwiły zapoznanie się z pracą garncarza czy tkaczki i pozwoliły uczestnikom na aktywny wypoczynek. Pszczelarka, na makiecie ula, opowiadała o pracy pszczół, miodach oraz ich leczniczych możliwościach serwowała różne miody do degustacji.

W czasie 3 godzinnej części artystycznej od 18.30 do 21.30 przygotowany był program artystyczny na scenie z udziałem zespołów POGODNA JESIEŃ, MELIZMAT i LATIDO, Zdzisława MARCZUK z Oliwią SPYCHEL i  Kapela PODLASIAKI oraz  występem gwiazdy wieczoru – zespołu EXTAZY. Imprezę zakończył widowiskowy pokaz tańca z ogniem.

Wartość całego projektu pod nazwą: OBÓZ WOJSK STEFANA CZARNECKIEGO NA ZIEMI KONSTANTYNOWSKIEJ wyniosła 57 000,00 PLN, przy zapewnionym dofinansowaniu  EFRROW na kwotę 36 269,00 PLN.Autor: Krzysztof Celiński, 2018-09-05, 10:18