Gmina Konstantynów

Portal urzędu

Zapraszamy do Konstantynowa na imprezę plenerową „OBÓZ WOJSK STEFANA CZARNECKIEGO NA ZIEMI KONSTANTYNOWSKIEJ” w dn. 2 września 2018 r.

Będzie ona zorganizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwój lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem  w zakresie 4.8 Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych zgodnie z kryteriami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Umowę o przyznaniu pomocy nr 00687-6935-UM0311491/18 zawarto dnia 17.07.2018 r. pomiędzy Województwem Lubelskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa, w ramach którego działali Grzegorz Kapusta – Wicemarszałek  Województwa i Krzysztof Grabczuk– Wicemarszałek  Województwa, a Gminnym Centrum Kultury w Konstantynowie reprezentowanym przez Teresę Bartosiewicz – dyrektora.

Wartość całego projektu pod nazwą: OBÓZ WOJSK STEFANA CZARNECKIEGO NA ZIEMI KONSTANTYNOWSKIEJ wynosi 57 000,00 PLN, przy zapewnionym dofinansowaniu  EFRROW na kwotę 36 269,00 PLN.

W programie imprezy ujęto: rekonstrukcję życia w obozie wojskowym w XVII, rekonstrukcję pojedynka J. Ch. Paska z braćmi Nuczyńskimi i Jasińskim, występy artystyczne na scenie, wystawy rękodzieła  miejscowych artystów, „Ucztę Staropolską 3 x M” i degustację potraw przygotowanych na tę ucztę, pokazy 3 twórców dawnych zawodów: tkaczki, pszczelarza i garncarza. Całość zakończy pokaz ognia.

Organizacja imprezy „OBÓZ WOJSK STEFANA CZARNECKIEGO NA ZIEMI KONSTANTYNOWSKIEJ” poprzez rekonstrukcje wydarzeń historycznych, pokazania życia w siedemnastowiecznym obozie wojskowym, występy artystyczne, podnosi atrakcyjność obszaru objętego LSR i ma promować jego bogactwo kulturowe spełniając przez to swój główny cel.

***

Szczegółowy program imprezy.

WÓJT GMINY i GMINNE CENTRUM KULTURY w KONSTANTYNOWIE

Z A P R A S Z A J Ą na imprezę historyczną

OBÓZ WOJSK STEFANA CZARNIECKIEGO NA ZIEMI KONSTANTYNOWSKIEJ

2 września 2018 r.

Park Platerów w Konstantynowie ul. Janowska 20

 

Godz. 11.40 – Kościół Parafialny w Konstantynowie – udział we mszy świętej Komputowej Chorągwi Stefana Czarnieckiego z Białegostoku

ok. godz. 13.00 – uroczyste przejście grupy rekonstrukcyjnej do parku Platerów

W godz. 15.00 – 22.00 ZAPRASZAMY na kamienny mostek i do Parku Platerów

W programie imprezy:

Godz. 15.00 – mostek kamienny nad Czyżówką – rekonstrukcja pojedynku Jana Chryzostoma Paska z braćmi Nuczyńskim i Jasińskim

Godz. 15.40 – 21.00 – Park Platerów:

Rekonstrukcja życia obozowego wojsk Stefana Czarnieckiego w XVII wieku – w tym:

– pokazy konne i piesze, strzelanie z armaty, tor łuczniczy, szkółka szermierki,

– atrakcje dla dzieci, zabawy plebejskie, lanie kul

Godz. 16.00 – konkurs kulinarny „UCZTA STAROPOLSKA 3 x M” i degustacja potraw

W godz. 16.00 – 18.30 – pokazy ginących zawodów: pszczelarza, tkaczki i garncarza z możliwością aktywnego udziału w zajęciach

Godz. 18.30 do 21.30 – program artystyczny:

– zespoły: POGODNA JESIEŃ, MELIZMAT i LATIDO,

– Zdzisław MARCZUK z Oliwią SPYCHEL, Kapela PODLASIAKI,

W godz. 19.00 – 20.00 – występ gwiazdy wieczoru – zespół EXTAZY

Godz. 21.30 – pokaz tańca z ogniem i zakończenie imprezy

Autor: Krzysztof Celiński, 2018-08-21, 11:34