Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Wójt Gminy Konstantynów informuje, że przez okres 60 dni, tj. do 3 września 2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Konstantynów (pok. nr 1), wyłożone są do publicznego wglądu projekty uproszczonych planów urządzania lasu i inwentaryzacje stanu lasu dla poszczególnych obrębów ewidencyjnych.

Zapraszamy wszystkich właścicieli lasów do zapoznania się z niniejszą dokumentacją. Uproszczony plan urządzania lasu (UPUL) będzie podstawa do naliczenia podatku leśnego.

Zainteresowani właściciele lasów mogą składać w Urzędzie Gminy swoje zastrzeżenia i wnioski w sprawie planów. Wyjaśnień udzieli przedstawiciel wykonawcy prac, podczas dyżuru w dniu 20 sierpnia 2024 r. od godz. 9:30.

Autor: Krzysztof Celiński, 2024-07-09, 7:52