Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Marszałek Województwa Lubelskiego informuje, że do 12 lipca 2024 r. prowadzony jest nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach programów stypendialnych ,,Lubelskie wspiera uzdolnionych 2024-2025” oraz ,,Lubelska kuźnia talentów 2024-2025”.

Wymienione programy stypendialne skierowane są do uczniów szkół podstawowych (klasy V-VIII), liceów ogólnokształcących (klasy I-IV) oraz uczniów szkół zawodowych, techników, szkół branżowych I i II stopnia, szkół artystycznych i szkół policealnych.  O powyższe stypendia ubiegać się mogą uczniowie uzdolnieni, uczący się w województwie lubelskim, znajdujący się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.

Szczegółowe informacje o projekcie można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie pod adresem: https://www.lubelskie.pl/kultura/stypendia/stypendia-uczniowskie/
Autor: Krzysztof Celiński, 2024-07-04, 10:11


Galeria zdjęć