Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Gmina Konstantynów podpisała umowę o powierzenie grantu pt. "Cyberbezpieczna Gmina Konstantynów"  realizowanego w ramach Funduszy Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje trzy obszary: organizacyjny, kompetencyjny i techniczny. W wyniku realizacji tego zadania sporządzone zostaną m.in. następujące dokumenty: ankieta dojrzałości, audyty i dokumentacja SZBI. Ponadto przeprowadzone zostaną liczne szkolenia dla pracowników i kadry kierowniczej Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Całość tego zadania zostanie dopełniona zakupem sprzętu sieciowego wraz z oprogramowaniem, które ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa informatycznego jednostek biorących udział w projekcie.

Wartość całkowitą zadania stanowi kwota: 316.674,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 256.506,00 zł

Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa: 60.168,00 zł

Szczegółowe informacje dotyczące grantu znajdują się na stronie internetowej Centrum Projektów Polska Cyfrowa.


Autor: Krzysztof Celiński, 2024-07-04, 10:00


Galeria zdjęć