Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Wójt Gminy Konstantynów informuje o przystąpieniu do sporządzenia Planu Ogólnego Gminy Konstantynów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do w/w planu.

Szczegółowe informacje wraz z niezbędnymi dokumentami zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Konstantynowie pod adresem: https://ugkonstantynow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=570&action=details&document_id=2046591

Autor: Krzysztof Celiński, 2024-07-02, 15:15