Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Wójt Gminy Konstantynów, informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych porad terapeuty uzależnień.

Kontakt osobisty lub telefoniczny:

Warsztat Terapii Zajęciowej w Konstantynowie

ul. Piłsudskiego 27

tel. 83 345 00 69


8 lipca 2024 r. w godz. 15:00 - 17:00

29 lipca 2024 r. w godz. 15:00 - 17:00

(terapeuta uzależnień: Robert Leśniak)


Specjalista w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym oferuje bezpłatną wstępną informację, edukację na temat metod, form pomocy, w tym w szczególności możliwości podjęcia leczenia uzależnienia, współuzależnienia i przeciwdziałania przemocy domowej.

Autor: Krzysztof Celiński, 2024-06-28, 10:26