Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Informujemy, że w dniu 14 maja 2024 roku, odbyło się Zebranie Wiejskie, które zostało zwołane w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Wsi Zakalinki-Kolonia.

W wyniku przeprowadzonego głosowania mieszkańcy Sołectwa, na funkcję Sołtysa wybrali Pana Tomasza Dudka.

Do składu Rady Sołeckiej wybrani zostali:

  • Przemysław Ciołek
  • Katarzyna Hołubiuk
  • Andrzej Ułasiuk

Autor: Krzysztof Celiński, 2024-05-15, 10:44