Gmina Konstantynów

Portal urzędu

Informujemy, że na XLI sesji w dniu 18 czerwca 2018 r. Sejmik Województwa Lubelskiego podjął stanowiska ws. sytuacji na rynku owoców miękkich, oraz trudnej sytuacji rolników spowodowanej suszą, których treść zamieszczamy poniżej.

     Stanowisko w sprawie sytuacji na rynku owoców miękkich

       Stanowisko w sprawie trudnej sytuacji rolników spowodowanej suszą

      Autor: Krzysztof Celiński, 2018-06-20, 8:36