Gmina Konstantynów

Portal urzęduInformujemy, że oświadczenia w związku z wystąpieniem w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w postaci przymrozków wiosennych można składać w nieprzekraczalnym terminie do 24.05.2024 r.  w siedzibie Urzędu Gminy Konstantynów pok. 1, tel. 83 341 41 92  wew. 35

 

Do wniosku należy dołączyć :


  • kopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na 2024 r.,
  • kopię ubezpieczenia upraw (jeśli były ubezpieczone)
  • kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt lub kopię księgi stad bądź paszportu.


Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami. Powierzchnie upraw uszkodzonych i nieuszkodzonych wpisane do wniosku muszą być zgodne z powierzchniami upraw zgłoszonych do dopłat bezpośrednich.

Autor: Krzysztof Celiński, 2024-05-14, 8:35


Załączniki:

1. Wniosek o oszacowanie strat (doc)
2. Oświadczenie o wielkości produkcji zwierzęcej w gospodarstwie oraz ewentualnych upadkach zwierząt (doc)
3. Oświadczenie dotyczące strat inwestycyjnych w sadach i plantacjach wieloletnich (doc)
4. Oświadczenie budynki sprzęt służący do produkcji rolnej (doc)