Gmina Konstantynów

Portal urzędu

W odniesieniu do aktualnych warunków pogodowych oraz trudnej sytuacji hydrologicznej, apelujemy do wszystkich mieszkańców (użytkowników sieci wodociągowej) o racjonalne gospodarowanie wodą. W związku z powyższym do odwołania, zabrania się z korzystania z wody do celów innych niż komunalno-bytowe !!!

Komunikat odwołany!

Autor: Krzysztof Celiński, 2018-06-16, 14:00