Gmina Konstantynów

Portal urzędu

W związku ze stwierdzeniem przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach suszy rolniczej na terenie całej Polski, w tym również w woj. lubelskim, informujemy, że możliwe jest składanie oświadczeń o stratach w rolnictwie. Szczegółowe informacje można uzyskać w punkcie składania tych dokumentów - pokój nr 1 w Urzędzie Gminy Konstantynów, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2 lub pod numerem telefonu 83 3414192.

Formularze oświadczeń dotyczących strat w rolnictwie:

 Oświadczenie o szkodach w uprawach

 Oświadczenie o stratach w sadach

 Oświadczenie o stratach w zwierzętach

 Oświadczenie o szkodach w budynkach

Autor: Krzysztof Celiński, 2018-06-15, 8:32