Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosił akcję "Bonus frekwencyjny dla Gmin". Za wysoka frekwencję, w zarządzonych na 15 października 2023 roku Wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i w Referendum Ogólnokrajowym, przewidziane są środki finansowe w wysokości 250 tys. złotych, a nawet jednego miliona, z przeznaczeniem na działalność m. in. kół gospodyń wiejskich i remiz strażackich. Szczegóły akcji, na załączonym plakacie.

Twoja obecność na wyborach w dniu 15 października 2023 roku (niedziela) może przyczynić się do otrzymania środków finansowych dla naszej gminy!

Wykaz obwodów głosowania:

  1. Sala widowiskowa Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 - miejscowość: Konstantynów
  2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Konstantynowie, ul. Nowa 2 - miejscowości: Konstantynów-Kolonia, Wandopol, Wiechowicze, Witoldów, Zakalinki i Zakalinki-Kolonia
  3. Schronisko "Przystań" w Gnojnie, Gnojno 48 - miejscowości: Antolin i Gnojno
  4. Świetlica Wiejska w Komarnie-Kolonii, Komarno-Kolonia 14a - miejscowości: Komarno, Komarno-Kolonia, Wólka Polinowska i Solinki
  5. Świetlica Wiejska w Zakanalu, Zakanale 33a - miejscowość: Zakanale
  6. Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6 - mieszkańcy DPS

Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach 7:00-21:00.

Autor: Krzysztof Celiński, 2023-10-13, 8:18


Galeria zdjęć