Gmina Konstantynów

Portal urzędu

Informacja o zebraniu dla mieszkańców biorących udział w projekcie
związanym z wykonaniem instalacji solarnych

Informujemy, że zebranie z mieszkańcami Gminy Konstantynów, którzy biorą udział w projekcie związanym z montażem instalacji solarnych w ramach projektu „Słońce źródłem energii w Gminie Konstantynów” - odbędzie się w dniu 17 maja 2018 r.

o godz. 1700 - w świetlicy wiejskiej w Komarnie (dla mieszkańców Komarna, Komarna-Kolonii, Wólki Polinowskiej i Solinek)

o godz. 1830 - w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie (dla mieszkańców z pozostałych miejscowości gminy)

Z uwagi na fakt, ze na zebraniu będą poruszane informacje o terminach realizacji projektu (montaże rozpoczną się czerwcu br.), zasadach płatności itp. proszę o niezawodne przybycie wszystkich zainteresowanych.

Autor: Krzysztof Celiński, 2018-05-11, 21:37