Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Konstantynów nr 27/2023 z dnia 27 lipca 2023 roku, wydłużony  został  termin naboru propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji. Propozycje przedsięwzięć można zgłaszać do dnia 31 sierpień 2023 roku.


Nabór propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji.

Autor: Krzysztof Celiński, 2023-07-31, 9:02