Gmina Konstantynów

Portal urzęduOGŁOSZENIE

ws. przyjmowania wniosków rolników

o oszacowanie strat powstałych przez przymrozek wiosenny

 

Informujemy, że w związku z wystąpieniem w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w postaci przymrozków wiosennych można składać oświadczenia.

  • miejsce składania oświadczeń: Urząd Gminy Konstantynów, pok. 1
  • telefon kontaktowy: 83 341 41 92  wew. 35
  • termin składania oświadczeń: do 12.06.2023 r.

Niezbędne wzory dokumentów publikujemy w załączeniu.

Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na 2023 r.,
  • kopię ubezpieczenia upraw (jeśli były ubezpieczone),
  • kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt lub kopię księgi stad bądź paszportu.

Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami. Powierzchnie upraw uszkodzonych i nieuszkodzonych wpisane do wniosku muszą być zgodne z powierzchniami upraw zgłoszonych do dopłat bezpośrednich.

Autor: Krzysztof Celiński, 2023-05-31, 14:59


Załączniki:

1. Wniosek o oszacowanie strat (doc)
2. Zał. nr 1 - Oświadczenie o wielkości produkcji zwierzęcej w gospodarstwie oraz ewentualnych upadkach zwierząt (doc)
3. Zał. nr 2 - Oświadczenie dotyczące strat inwestycyjnych w sadach i plantacjach wieloletnich (doc)
4. Zał. nr 3 - Oświadczenie budynki sprzęt służący do produkcji rolnej (doc)
5. Zał. nr 4 - Oświadczenie susza (doc)