Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Informujemy, że w dniu 22 maja 2023 r. o godzinie 17: 00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie, odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania za pośrednictwem Programu „ Czyste Powietrze”.

Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje dotyczące możliwości udziału w Programie „Czyste Powietrze” w zakresie uzyskania dofinansowania na  wymianę źródła ciepła oraz termomodernizacji budynków.

Dofinansowanie w ramach Programu “Czyste Powietrze” można uzyskać na:
• wymianę źródła ciepła,
• instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
• wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
• mikroinstalację fotowoltaiczną,
• ocieplenie przegród budowlanych,
• stolarkę drzwiową i okienną,
• dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu, podczas którego przedstawione zostaną założenia Programu, rodzaje przedsięwzięć oraz warunki dofinansowania, jak również sposób składania wniosków o dofinansowanie, a także zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć.


Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat programu "Czyste Powietrze", zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej https://czystepowietrze.gov.pl.

Autor: Krzysztof Celiński, 2023-05-16, 12:07