Gmina Konstantynów

Portal urzędu


W związku z trwającym procesem tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027 zapraszamy do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania. Prosimy o zgłaszanie własnych projektów, takich które chcielibyście Państwo realizować sami lub w partnerstwach.

Zebrane fiszki projektowe posłużą do opracowania celów i przedsięwzięć zawartych w LSR oraz określenia wskaźników i budżetu LSR, a także do przedstawiania swoich oczekiwań względem projektów wdrażanych za pośrednictwem LGD.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Autor: Krzysztof Celiński, 2023-01-17, 9:03


Załączniki:

1. Ogłoszenie (doc)
2. Fiszka projektowa (doc)