Gmina Konstantynów

Portal urzędu
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej zaprasza na bezpłatne profilaktyczne badanie tomografii komputerowej płuc. Badania są realizowane w ramach „Programu badań w kierunku wykrywania raka płuca”, w ramach „Narodowej Strategii Onkologicznej”.

Celem programu jest poprawa wykrywalności raka płuca na wczesnym etapie jego rozwoju poprzez prowadzenie badań profilaktycznych wśród osób z grup ryzyka zachorowania na raka płuc. Objawy raka płuca zależą od jego stopnia zaawansowania, lokalizacji guza i obecności przerzutów. U części chorych, u których nie występują objawy kliniczne, rak płuca może być rozpoznawany na podstawie badań obrazowych wykonywanych z innych wskazań. Dlatego zachęcamy Państwa do skorzystania z badań profilaktycznych, które pozwolą wykryć raka płuca na wczesnym etapie jego rozwoju i odpowiednio wcześnie podjąć leczenie specjalistyczne.

Kto może skorzystać z badań?

 1. Jesteś osobą w wieku 55–74 lata, która:
 • ma konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom i jesteś aktywnym palaczem,
 • ma konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom i rzuciłeś palenie na nie więcej niż 15 lat (dot. ostatniego okresu abstynencji).  

Jeżeli spełniasz jeden z powyższych warunków – wstępnie kwalifikujesz się na badanie. Skontaktuj się z lekarzem rodzinnym.

 

2.      Jeśli jesteś w wieku 50-74 lat i spełniasz dwa powyższe warunki oraz jednocześnie posiadasz jeden z czynników ryzyka:

 • z uwagi na wykonywany zawód jesteś narażony na działanie krzemionki, berylu, niklu, chromu, kadmu, azbestu, związków arsenu, spalin silników diesla, dymu ze spalania węgla kamiennego, sadzy,
 • jesteś narażony na ekspozycję na radon,
 • chorowałeś na raka płuca, chłoniaka, raka głowy i szyi lub raki zależne od palenia tytoniu, np. raka pęcherza moczowego,
 • osoby z twojej bliskiej rodziny (krewni pierwszego stopnia) miały raka płuca,
 • chorujesz na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) lub samoistne włóknienie płuc (IPF).

Również wstępnie kwalifikujesz się na badanie.

Skontaktuj się z lekarzem rodzinnym.

(20 papierosów = 1 paczka)

 

Kto nie może skorzystać z badań:

 • osoby z chorobą zakaźną lub „ostrą” chorobą naczyniową, chirurgiczną,
 • pacjenci, u których w okresie ostatnich 12 miesięcy w ramach „Programu badań w kierunku wykrywania raka płuca” przeprowadzono badanie TK klatki piersiowej, w którym nie stwierdzono żadnych niepokojących zmian,
 • pacjenci, u których wykonano tomografię komputerową klatki piersiowej w ciągu 3 miesięcy poprzedzających datę planowanego badania,
 • pacjenci, u których zdiagnozowano raka płuca przed zgłoszeniem się do ramach  „Programu badań w kierunku wykrywania raka płuca”, a okres od zakończenia radykalnego leczenia jest krótszy niż 5 lat.

 

Co musisz zrobić, żeby skorzystać z badania?

 1. Pobierz i wypełnij ankietę. Znajdziesz ją:
  - w załączniku na dole strony,
  - w punkcie informacyjnym w Szpitalu (budynek główny Szpitala przy ul. Terebelskiej 57-65, parter, w pobliżu głównej rejestracji do poradni specjalistycznych),
  - w niektórych placówkach POZ (lekarz rodzinny) na terenie Białej Podlaskiej i okolic.
 2. Z wypełnioną ankietą odwiedź swojego lekarza rodzinnego, który zakwalifikuje Cię do badania. W przypadku trudności w wypełnieniu ankiety możesz poprosić swojego lekarz lub personel placówki POZ o pomoc w jej uzupełnieniu. Podpisana ankieta jest automatycznie skierowaniem na badanie i nie potrzebujesz od lekarza oddzielnego skierowania.
 3. Wypełniona i podpisana ankieta jest podstawą do rejestracji na badanie. Zarejestrować możesz się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:30:
  a. telefonicznie pod numerem telefonu (83) 41 47 337,
  b. osobiście w Rejestracji Działu Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu (parter w budynku B, obok Zespołu Poradni Specjalistycznych). Ankietę zostawiasz w Rejestracji w dniu zapisu.
 4. W wyznaczonym podczas rejestracji terminie przyjdź do Pracowni Tomografii Komputerowej  zlokalizowanej w budynku Centrum Chorób Zakaźnych i Ftyzjopulmonologicznych (CCZiF) przy. ul. Terebelskiej 57-65 (parter, wejście od ul. Jana Kazimierza). Jeśli rejestrowałeś się telefonicznie przynieś i zostaw ankietę w pracowni w dniu badania.
 5. W przypadku nie dostarczenia ankiety lub dostarczenia ankiety niepodpisanej przez właściwego lekarza badanie nie może zostać wykonane.
 6. Badanie będą wykonywane w poniedziałek, środę i piątek w godzinach 8.00-10:00. Badanie nie wymaga szczególnych przygotowań. Podczas badania używa się małej dawki promieniowania jonizującego dla dokładnego zobrazowania płuc. Badanie jest bezbolesne i trwa ok 10 minut.
 7. Wynik swojego badania odbierz osobiście w Rejestracji Działu Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu (poniedziałek-piątek w godz. 8:00-18:00).
 8. Po otrzymaniu wyniku zgłoś się z nim do swojego lekarza rodzinnego, który zakwalifikował Cię na badanie, w celu zakończenia udziału w Programie. Jeżeli w trakcie diagnostyki wykryto zmiany w płucach, lekarz rodzinny skieruje Cię na dalszą diagnostykę lub leczenie specjalistyczne.

Więcej informacji o badaniach możesz uzyskać w Dziale Przygotowania i Realizacji Projektów WSzS w Białej Podlaskiej, nr telefonu: (83) 414 73 90, e-mail: kamil.olesiejuk@szpitalbp.pl, emilia.osak@szpitalbp.pl

Autor: Krzysztof Celiński, 2022-10-24, 8:42


Załączniki:

1. ankieta (pdf)

Galeria zdjęć