Gmina Konstantynów

Portal urzęduRegulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Konstantynów – II etap”

 

Całkowita wartość zadania zgodnie z podpisaną umową: 9 579 855,00 zł
Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: 8 645 000,00 zł

Okres realizacji: październik 2022 r. – styczeń 2024 r.

Zakres projektu:


Zadanie obejmuje roboty związane z rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków w Konstantynowie:

 • wymianę urządzeń i instalacji układu napowietrzania reaktora
 • wymianę prasy odwadniającej osad na nowoczesną i bardziej wydajną
 • wymianę układu sterowania i instalacji zasilającej pracę reaktora
 • naprawę i odświeżenie elewacji budynków
 • utwardzenie terenu i wykonanie zadaszenia miejsca postojowego dla pojazdu z przyczepą do czasowego gromadzenia odwodnionego osadu
 • wymianę pokrycia dachowego reaktorów
 • wykonanie nowego, większego zbiornika na osad nadmierny
 • wykonanie oświetlenia terenu – oprawy typu LED
 • montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy około 38 kWp


Drugą częścią zadania  będą roboty związane z budową i rozbudową sieci:

 • kanalizacji deszczowej z przykanalikami o łącznej długości około 800 m w ulicach: Mickiewicza, Dworcowa, Targowa i 3-go Maja w Konstantynowie
 • wodociągowej o długości około 800 m w Konstantynowie-Kolonii
 • kanalizacji sanitarnej

- około 2800 m z przepompownią ścieków w Konstantynowie-Kolonii

- około 1000 m w Zakanalu (przy drodze wojewódzkiej w kierunku Łosic)

- około 140 m w Zakanalu (rozbudowa istniejącej sieci)

- około 60 m w ulicy Siedleckiej w KonstantynowieZadanie zostało dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Autor: Krzysztof Celiński, 2019-10-15, 18:08


Galeria zdjęć