Gmina Konstantynów

Portal urzędu

wiatrak produkujący energię, panele PV

Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Konstantynów na lata 2020-2035–jest to kompleksowy dokument zawierający ocenę możliwości, plan działań oraz analizę możliwych do realizacji działań(inwestycyjnych i społecznych), jakie należy podjąć,aby w pełni wykorzystać potencjał rozwoju elektromobilności w gminie.Strategia daje możliwość stworzenia mieszkańcom dogodnych połączeń komunikacyjnych,usprawnień z nimi związanych (ścieżki rowerowe, miejsca parkingowe, przystanki, stojaki). oraz zwiększenia udziału pojazdów elektrycznych we flotach gminnych i udział Odnawialnych Źródeł Energii w zaopatrzeniu Gminy w energię.

Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Konstantynów na lata 2020-2035 (pdf)

Autor: Krzysztof Celiński, 2020-09-30, 14:42