Gmina Konstantynów

Portal urzędu

Sołtys:

Szczepan Franczuk

 

Rada sołecka:

Ewa Bartoszuk

Grzegorz Kowaluk

Łukasz Wysocki

 

liczba mieszkańców (31.12.2023) - 364 osoby

 

obiekty:

Świetlica wiejska

Ochotnicza Straż Pożarna

Stacja paliw

 

W 1827 r. wieś liczyła 25 domów i 226 mieszkańców. W końcu XIX wieku wieś liczyła 23 domy i 360 mieszkańców. Obszar gruntów rolnych wynosił 955 morgów. Wieś należała do dóbr konstantynowskich hrabiów Alexandrowiczów, a później hrabiów Platerów. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego należała do parafii w Janowie, a wschodniego do parafii w Konstantynowie. W trakcie realizacji ustawy uwłaszczeniowej rozmierzono 56 działów gruntowych. W 1938 r. Zakanale liczyło 450 mieszkańców, w użytkowaniu których pozostawało 660 ha gruntów rolnych. W 1987 r. liczba mieszkańców spadła do 338 osób. Grunty rolne zajmowały obszar 756 ha. Obecnie to druga miejscowość w gminie pod względem liczby mieszkańców. W latach 1809-1952 miejscowość była siedzibą gminy Zakanale.

Autor: Krzysztof Celiński, 2020-01-14, 8:30