Gmina Konstantynów

Portal urzędu

Sołtys:

Tomasz Dudek

 

Rada sołecka:

Przemysław Ciołek

Katarzyna Hołubiuk

Andrzej Ułasiuk

 

liczba mieszkańców (31.12.2023) - 327 osób

 

Rys historyczny:

Mapy z początku XIX wieku wykazują folwark Zakalinki należący do dóbr konstantynowskich. W 1877 roku w folwarku było 10 budynków murowanych i 7 drewnianych. Użytki rolne zajmowały 773 morgi, użytki leśne 618 mórg. W 1921 roku w miejscowym folwarku wykazywano 5 domów i 90 mieszkańców. Kilka lat potem, w 1926 roku, nastąpiła parcelacja gruntów folwarcznych (podobnie jak w całym majątku konstantynowskim). Powstała nowa miejscowość - Zakalinki-Kolonia. W 1938 roku notowano w niej 274 mieszkańców. Dane z 1987 roku informowały o 376 mieszkańcach i 573 ha gruntów rolniczych.

W okresie powojennym wieś była związana z gminą Zakanale, następnie gromadą Konstantynów, od 1973 roku należy do gminy Konstantynów.

Autor: Krzysztof Celiński, 2020-01-14, 8:28