Gmina Konstantynów

Portal urzędu

Sołtys:

Roman Demczuk

 

Rada sołecka:

Jacek Kopczyński

Paweł Kuczyński

Mirosław Łukijaniuk

 

liczba mieszkańców (31.12.2023) - 83 osoby

 

Rys historyczny:

Wieś przez wieki była znana jako Wichowicze. Dopiero w 2014 zmieniono nazwę na współczesną. Ta niewielka wioska leżąca obok Konstantynowa ma bardzo długą historię. Pierwsze wzmianki o niej pochodzą już z 1585 roku. Należała ówcześnie do klucza kozieradzkiego (konstantynowskiego). Przez wieki dzieliła losy majątku. Ciekawostką jest fakt, że między Wiechowiczami i Konstantynowem przebiegała granica Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego.

W 1864 roku ziemia dworska została rozparcelowana. W 1870 roku w tej wsi wykazywano 7 zagród chłopskich i 200 mórg gruntów. Spis powszechny z 1921 roku informuje o wsi liczącej 16 domów i 105 mieszkańców. Wśród mieszkańców dominowali katolicy, jednak było też 30 prawosławnych.

Dane z 1938 roku wykazują 220 mieszkańców wsi i 345 ha gruntów ornych. W 1987 roku wieś liczyła 79 osób oraz 187 ha użytków rolnych. W okresie powojennym wieś należała do gromady Konstantynów. Od 1973 roku do gminy Konstantynów. W XX wieku miejscowość przeszła wielką przemianę.

W 2014 roku jedna z najstarszych mieszkanek wspominała: Kiedyś żyło się całkiem inaczej, domy były drewniane, kryte strzechą. Zamiast podłóg miały klepiska. Nie było w nich światła, a oświetlenie stanowiły lampy naftowe. W większości panowała ciemność. W każdym domu był piec, w którym gospodyni wypiekała chleb (…).

Autor: Krzysztof Celiński, 2020-01-14, 8:19