Gmina Konstantynów

Portal urzędu

Sołtys:

Józef Zabielski

 

Rada sołecka:

Marcin Bożyk

Mateusz Jeżewski

Marzena Kapłan

 

liczba mieszkańców (31.12.2023) - 203 osoby

 

Rys historyczny:

W XIX wieku bardzo modne było nazywanie majątków ziemskich od imion właścicieli lub członków rodziny. Stąd powstały takie nazwy jak Wandopol, Antolin czy właśnie Witoldów. Początki tej miejscowości są identyczne jak Wandopola. W połowie XIX wieku wyodrębniono z rozległych dóbr konstantynowskich osobny majątek – folwark o nazwie Witoldów. Jest on wykazywany w opisie majątku konstantynowskiego z 1849 roku jako „awuls”, czyli niezamieszkały folwark.

W latach 90. XIX wieku, w tym folwarku notowano 3 domy mieszkalne z 12 mieszkańcami – robotnikami folwarcznymi. Spis powszechny z 1921 roku wskazuje na 1 dom mieszkalny i 23 mieszkańców (sami Polacy). W kolejnych latach miała miejsce parcelacja gruntów, przeprowadzona prawdopodobnie w latach 1925- 1928, tak samo jak w Wandopolu. Parcelacja była przeprowadzana częściowo i powstawały kolejno: Witoldów I, Witoldów II, Witoldów III. Osadnikami byli głównie mieszkańcy Mazowsza i stąd zwano ich Mazurami. W ten sposób powstała samodzielna miejscowość (kolonia) Witoldów. W 1938 roku mieszkało w niej 199 osób na 345 ha gruntów.

W 1987 roku wieś liczyła 207 mieszkańców. Warto dodać, że w okresie II wojny światowej w pobliżu działało (przez krótki czas) radzieckie lotnisko polowe.

Autor: Krzysztof Celiński, 2020-01-14, 8:18