Gmina Konstantynów

Portal urzędu

Sołtys:

Halina Morawska

 

Rada sołecka:

Artur Kołodyński
Paweł Maziejuk
Mirosław Sawczuk

 

liczba mieszkańców (31.12.2023) - 114 osób

 

Rys historyczny:

Jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku obszar dzisiejszej miejscowości, to były jedynie pola uprawne należące do rozległego majątku Konstantynów. Folwark Wandopol wyróżniany jest w 1849 roku w opisie tutejszego majątku. W 1877 roku wydzielono samodzielny folwark o nazwie Wandopol – jako część składową majątku ziemskiego. Ówcześnie zabudowę tworzyły dwa domy mieszkalne, tak zwane czworaki. Mieszkało w nich 19 pracowników. Folwark liczył 612 mórg gruntów ornych oraz dodatkowo łąki, lasy (556 mórg) i nieużytki. Folwark Wandopol funkcjonował aż do lat 20. XX wieku.

Spis powszechny z 1921 roku wykazuje tylko niezamieszkały folwark. Kilka lat potem rozpoczęła się parcelacja. Ogłoszenia o sprzedaży ziemi w Wandopolu ukazywały się nawet w prasie ogólnopolskiej. Około 1928 roku proces parcelacji został zakończony.

W 1938 roku była to już samodzielna wieś licząca 118 mieszkańców. Użytki rolne zajmowały 274 ha. Dane z 1987 roku mówią o 132 mieszkańcach. W okresie II wojny światowej w pobliżu wsi działało niemieckie lotnisko.

Autor: Krzysztof Celiński, 2020-01-14, 8:11