Gmina Konstantynów

Portal urzędu

Sołtys:

Jarosław Rogoźnicki

 

Rada sołecka:

Gabriela Dudek

Jarosław Ignatiuk

Grzegorz Szczygielski

 

liczba mieszkańców (31.12.2023) - 113 osób

 

Rys historyczny:

Na południe od wsi Komarno w XIX wieku założono folwark o nazwie Sulinki należący do dóbr Komarno. W drugiej połowie XIX wieku folwark został wydzielony, jednak prawdopodobnie cały czas funkcjonował w ramach majątku Komarno.

W 1888 liczył zaledwie 3 domy i 11 mieszkańców. Folwark obejmował 846 mórg obszaru (w tym 391 mórg lasu nieurządzonego). Na przełomie XIX i XX wieku folwark został rozparcelowany i powstała kolonia Sulinki. W 1921 roku w tej kolonii naliczono 7 domów i 119 mieszkańców.

W okresie II wojny światowej wieś została szczególnie dotknięta przez represje niemieckie. W odwecie za działania partyzantów okupanci przeprowadzili 3 obławy w Solinkach we wrześniu i październiku 1943 roku oraz ostatnią 17 stycznia 1944 roku. Zginęło łącznie 30 osób, wśród nich najwięcej z rodzin Celińskich, Nożyńskich i Szlaskich.

W latach 50. XX wieku mieszkańcy wsi wystawili pomnik pomordowanym. Niestety przez to, że na pomniku umieszczono orła w koronie, fundatorzy mieli duże problemy z Urzędem Bezpieczeństwa. W budowę pomnika zaangażowany był także Adam Celiński „Piotruś”– żołnierz AK (później prezes Koła AK Konstantynów). Obecnie pomnik w Solinkach jest pod nadzorem konserwatora zabytków i Urzędu Gminy Konstantynów. Jesienią każdego roku odbywają się patriotyczne uroczystości z udziałem mieszkańców, księży z okolicznych parafii, władz powiatowych, władz gmin Konstantynów i Leśna Podlaska oraz szkół podstawowych z pocztami sztandarowymi.

W okresie powojennym Solinki należały do gromady Komarno, od 1959 roku do gromady Konstantynów. Od 1973 roku znajdują się w Gminie Konstantynów.

Autor: Krzysztof Celiński, 2020-01-14, 8:09