Gmina Konstantynów

Portal urzędu

Sołtys:

Michał Dąbrowski

 

Rada sołecka:

Piotr Firsiuk

Arkadiusz Kowaluk

Daniel Laszuk

 

liczba mieszkańców (31.12.2023) - 259 osób

 

obiekty:

Szkoła Podstawowa im. Kajetana Sawczuka

Dom Dziecka

Świetlica wiejska

Ochotnicza Straż Pożarna

Kościół Parafialny p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika

Zabytkowy Kościół z drewnianą dzwonnicą

 

Rys historyczny:

Na gruntach tej miejscowości rozciągał się folwark Komarno, tu też znajdował się dwór – siedziba dziedziców tego majątku. Do XVIII wieku była to część majątku konstantynowskiego. Na początku XIX wieku zostało wydzielone jako oddzielny majątek. Wyłączenie nastąpiło za czasów Stanisława Aleksandrowicza, który popadł w długi. W pierwszej połowie XIX wieku ówczesnym właścicielem Komarna był niejaki Goltz – prawdopodobnie niemieckiego pochodzenia, wyznawca protestantyzmu. Był to dawny mieszkaniec dworu Czartoryskich w Puławach. Tenże wybudował tutaj murowaną kaplicę katolicką pw. św. Stanisława oraz drewnianą kaplicę. Były to dary dla jego córki – katoliczki.

W latach 60. XIX wieku dobra Komarno należały do Władysława (zm. 1876) i Izabeli Orłowskich. W następnych latach Komarno należało do hrabiego Mielżyńskiego (nie był poddanym cara). Władysław hrabia Mielżyński herbu Nowina (1848–1907) był żonaty z Izabelą z Michałowskich.

Miejscowa kaplica w okresie prześladowania unitów (po 1875 roku) była zamknięta, aby nie stała się miejscem potajemnych spotkań prześladowanych. Władze carskie próbowały uczynić z niej cerkiew prawosławną, jednak była to własność prywatna. Po 1905 roku hrabia Mielżyński wyremontował kaplicę, która ponownie stała się miejscem kultu religijnego.

Aż do XX wieku w miejscu współczesnej wsi rozciągały się zabudowania folwarczne i pola dworskie. W 1921 roku folwark Komarno liczył 8 domów i 123 mieszkańców. W 1926 roku rozpoczęła się parcelacja folwarku Komarno należącego do hrabiego Józefa Mielżyńskiego. Robotnicy rolni otrzymali państwowe pożyczki na zakup gruntów. Dawna gorzelnia dworska już w okresie międzywojennym została przeznaczona na cele oświatowe. Służyła przez wiele lat. Po wyprzedaży majątku hrabia Mielżyński wyjechał na Kresy. Dwór Komarno kupił Jakub Kupidura. Pod nowymi rządami następowała dewastacja parku i kaplicy. W 1928 roku proboszcz parafii Janów Podlaski odkupił kaplicę od właściciela. Nastąpił remont kaplicy, od czasu do czasu odbywały się w niej nabożeństwa.

W 1931 roku mieszkańcy wsi rozpoczęli starania o powołanie nowej parafii. 30 października 1931 roku biskup erygował parafię Komarno. Pierwszym proboszczem został ks. Stefan Ignacy Śluzek. W 1938 roku kolejnym proboszczem został ks. Piotr Stułka. Za jego czasów wydzielono plac na cmentarz. Po śmierci ks. Stułki proboszczem został ks. Władysław Bąk (w latach 1941–1942), następnie ks. Władysław Krzyżanowski (1942–1945). W kolejnych latach duszpasterzami byli: ks. Sergiusz Góralczuk (1946–1948), ks. Antoni Stromke (1948-1949), ks. Paweł Zubko (1948–1958), ks. Eugeniusz Zabłocki (1958–1965). W tym okresie przeniesiono plebanię do Komarna z Komarna-Kolonii. Nastąpił znaczący rozwój parafii. Rozbudowano także kaplicę. Kolejny ksiądz proboszcz Zygmunt Ryciak (1965–1972) kupił grunt pod nową plebanię. Została ona zbudowana za księdza proboszcza Jana Terleckiego (1972–1976). W latach 1976–1983 proboszczem był już ks. Kazimierz Zdunek. Za kolejnego księdza Tadeusza Lewczuka podjęto decyzję o budowie nowej świątyni w Komarnie. Prace rozpoczęto wiosną 1986 roku. Wtedy to powstał chór kościelny. W 1990 roku nastąpiło wyświęcenie nowej parafii. Kolejnym proboszczem parafii Komarno został ks. Franciszek Oleksiuk (1991–2002). Po nim biskup ustanowił proboszczem ks. Adama Juszczyńskiego (2002–2008). W 2008 roku kolejnym proboszczem został ks. Stanisław Smoliński. W 2011 roku świętowano 80-lecie powołania parafii Komarno. Obecnie proboszczem jest ks. Wojciech Bazan.

Autor: Krzysztof Celiński, 2020-01-14, 8:03