Gmina Konstantynów

Portal urzędu

Sołtys:

Wiesław Skrzypkowski

 

Rada sołecka:

Ryszard Fedorczuk

Dariusz Stworzyjan

Danuta Szewczuk

 

liczba mieszkańców (31.12.2023) - 308 osób

 

Rys historyczny:

Pierwsze wzmianki o Komarnie pochodzą z roku 1580. Ówcześnie wieś należała do rodziny Bohawitynów. Przez wieki była to część dóbr kozieradzkich (konstantynowskich). Dopiero na początku XIX wieku majątek Komarno został wyłączony z dóbr konstantynowskich i rozpoczął własną, oddzielną historię.

W miejscu obecnej wsi Komarno-Kolonia funkcjonował dwór, wokół pola folwarczne. Pobliska wieś Komarno zamieszkała była przez ludność chłopską. W 1827 roku wieś liczyła 31 domów i 284 mieszkańców. W 1864 roku Komarno zostało uwłaszczone. Dane z lat 80. XIX wieku informują o 1169 morgach gruntów użytkowanych przez włościan i 392 mieszkańcach (prawdopodobnie razem z pobliskim folwarkiem).

Warto dodać, że w 1892 roku w Komarnie urodził się Kajetan Sawczuk – poeta i działacz niepodległościowy. Pochodził z zamożnej rodziny chłopskiej. Wychował się w tradycji antyrosyjskiej po okresie prześladowania unitów. Kształcił się w szkole rolniczej w Sokołówku. Potem mieszkał poza rodzinną wsią. Należał do oświeceniowego ruchu zaraniarskiego i z tego powodu naraził się na represje ze strony Rosjan. Niestety ciężko chorował na płuca, a brak środków finansowych uniemożliwił leczenie. W tym okresie pisał pierwsze tomiki poezji. W 1913 roku powrócił do rodzinnej wsi, nielegalnie uczył języka polskiego, wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej. Pisał liczne wiersze, w tym także patriotyczne. Zmarł przedwcześnie w 1917 roku. Jest pochowany w Warszawie. Obecnie szkoła podstawowa w Komarnie nosi jego imię.

W 1921 roku w Komarnie wykazywano 65 domów i 468 mieszkańców, w tym 16 prawosławnych i 6 Żydów. W okresie międzywojennym działała tutaj szkoła powszechna, w 1931 roku uczęszczało do niej 201 uczniów. Była to druga co do wielkości szkoła w gminie Zakanale.

W Komarnie w okresie międzywojennym powstała straż ogniowa. W 1938 roku w Komarnie mieszkało 670 osób. Obszar gruntów chłopskich wynosił 1 163 ha. We wsi powstało też kółko rolnicze. W okresie powojennym Komarno stało się ośrodkiem administracyjnym. W latach 1954–1959 funkcjonowała gromada Komarno – oddzielna jednostka administracyjna.

Autor: Krzysztof Celiński, 2020-01-14, 8:01