Gmina Konstantynów

Portal urzędu

Sołtys:

Marcin Matulka

 

Rada sołecka:

Henryk Fila

Mirosław Gałązka

Michał Mitura

 

liczba mieszkańców (31.12.2023) - 101 osób


obiekty:

Świetlica wiejska

 

Rys historyczny:

Jest to dość młoda miejscowość, powstała dopiero w XIX wieku. W pierwszej połowie tegoż stulecia rozciągały się tutaj jedynie pola folwarczne należące do majątku konstantynowskiego. W połowie XIX wieku powstał oddzielny folwark (z zabudowaniami) o nazwie Antolin. Opis z 1882 roku informuje o 1 domu i 13 mieszkańcach (robotnikach rolnych). Ten folwark – część dóbr konstantynowskich (obok innych folwarków: Wandopola, Zakalinek i Kazimierzowa), liczył około 2 000 mórg.

Podczas spisu powszechnego z 1921 roku w folwarku Antolin w gminie Zakanale wykazano 2 domy i 42 mieszkańców. Wszyscy byli katolikami.

W połowie lat 20. XX wieku rozpoczęła się wielka akcja parcelacyjna – folwarki były dzielone na działki i rozprzedawane. Powstawały nowe gospodarstwa typu kolonijnego (z rozproszoną zabudową i regularną siecią dróg). To samo zrealizowano w folwarku Antolin. Powstała zupełnie nowa miejscowość Antolin-Kolonia, która w 1938 roku liczyła 155 mieszkańców i 286 ha gruntów. Miejscowość szybko się rozwijała i w latach 30. XX wieku była już samodzielną gromadą (sołectwem).

W 1954 roku Antolin przyłączono do gromadzkiej rady w Bublu Starym, od 1960 roku do gromady Pawłów Stary, od 1969 do gromady Konstantynów. W 1973 roku Antolin wszedł w skład Gminy Konstantynów. W 1987 roku liczył 152 mieszkańców.

Autor: Krzysztof Celiński, 2019-10-22, 9:10